RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Ve Family Pointu Zlín se sešla podpůrná skupinka rodičů školních dětí.

Ve Family Pointu Zlín se sešla podpůrná skupinka rodičů školních dětí.

V úterý 7. 6. 2016 proběhlo ve Family Pointu pilotní setkání podpůrné skupinky rodičů školních dětí. Tato skupinka je určena pro všechny rodiče, kterým není lhostejná podoba vzdělávání jejich dětí, chtějí se aktivně zapojovat do činnosti vzdělávacích institucí a hledají efektivní způsoby spolupráce rodiny a školy. Probíhá ve spolupráci s Terénní asistenční službou pro rodiny s dětmi Zlín, která je registrovanou sociální službou Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín.

Jde o moderovanou skupinku s přítomností mediátora, kde rodiče mohou sdílet své zkušenosti, vzájemně se podporovat, společně hledat možnosti způsobu řešení toho, co rodiče či pedagogy ve školním vzdělávání trápí.

Při prvním setkání této podpůrné skupinky panovala otevřená a bezpečná atmosféra. Rodiče sdíleli své zkušenosti, náměty, čím mohou přispět ke zkvalitnění podoby vzdělávání jejich dětí přímo oni sami. Z diskuze vyvstalo i několik témat, kterými by se rodiče dále rádi zabývali a zkusili něco udělat pro pozitivní změnu, např. aktivní odpočinek při školních přestávkách (omezení používání mobilních telefonů, zvýšení pohybové aktivity o přestávkách). Dále jsme se seznámili s knihou Tomáše Feřtka Rodiče vítáni, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí. Dozvěděli se o internetovém portále EDUin vzdělávání je i naše věc, který pro veřejnost zpřístupňuje otázky a trendy současného vzdělávání srozumitelnou formou a o internetových stránkách Rodiče vítáni, kde mohou rodiče a pedagogové najít inspirativní články ke školnímu vzdělávání.

Zatímco rodiče diskutovali, děti si spokojeně hrály a po dvou hodinách se, plni inspirace a pozitivních emocí, všichni shodli na tom, že na takovou skupinku je třeba mnohem více času. A proto byl navržen termín dalšího setkání - pondělí 19. 9. 2016 ve Family Pointu ve Zlínském klubu 204.

Všichni rodiče školních dětí vítáni.

P.S. Do budoucna by setkávání měla probíhat jedenkrát měsíčně a skupinky by se měli účastnit i pozvaní hosté z řad pedagogů, školních psychologů apod.

Zdroj: Family Point Zlín/Bc. Šárka Kincová

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb