RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Zápis dětí do Mateřských škol 2019

Zápis dětí do Mateřských škol 2019

FÁZE PŘIHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

1. fáze: REGISTRACE od 16. 4. 2019 do 14. 5. 2019
Zaregistrování zákonných zástupců dítěte na webových stránkách
Vytvoření elektronického profilu dítěte - vyplnění a uložení všech údajů o dítěti. (Upozornění !! Pokud jste se zaregistrovali do systému již v loňském roce, je třeba provést celý proces znovu - tzn. znovu se jako zákonný zástupce zaregistrovat a vytvořit profil dítěte).
Tento krok bude možný pouze v první fázi, tj. od 16. 4. do 14. 5. 2019!
Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo (ID).
Výběr MŠ a „registrace", tj. předání profilu dítěte do vybraných MŠ.
Vytisknutí vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádosti) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost musí být opatřena hlavičkou vybrané MŠ.
V případě „registrace" dítěte do více MŠ musí být pro každou vybranou MŠ samostatná žádost.
Kontrola, popř. oprava vyplněných údajů žádosti a potvrzení správnosti uvedených údajů podpisem zákonných zástupců.
Potvrzení lékaře o očkování.
Upozornění! V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text: očkováno dle zákona.
POZOR!!! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání podepsané žádosti s doloženým lékařským potvrzením v příslušné MŠ nemůže být přijímací řízení zahájeno!

2. fáze: PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ - 15. 5. 2019 od 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.
Předání žádosti ve vybrané MŠ (vyplněné a podepsané, s potvrzením o očkování).
V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost v každé vybrané MŠ osobně. Bez osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ zahájeno.
Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení.

3. fáze: ROZHODOVÁNÍ do 14. 6. 2019
Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti - rozhodování.
Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou na základě zveřejněných kriterií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 14. 6. 2019.

4. fáze: ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
Na internetovém portále bude zveřejněn statistický přehled výsledků přijímacího řízení všech MŠ.
Každá MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů, které přijala na základě podané žádosti (rozhodnutí o přijetí), a to na veřejně přístupném místě ve své MŠ, případně na webových stránkách své MŠ. Žadatelé, jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a bude jim doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Více informací na www.zapisdomszlin.cz
/har/

 

 

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb