PŘIHLASTE SE, DISKUTUJTE A INZERUJTE

Registrace | Zapomněli jste heslo?

Dobrý den, dnes je 24. 4. 2019, svátek má , zítra

Rodinavezline.cz | ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY - Ministerstvo životního prostředí ohlásilo 2. vlnu tzv. kotlíkových dotací


RODINAVEZLINE.CZ> VEŘEJNÉ FÓRUM > ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY
Ministerstvo životního prostředí ohlásilo 2. vlnu tzv. kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí ohlásilo 2. vlnu tzv. kotlíkových dotací

Zlínský kraj je příjemcem dotace za účelem realizace projektu "Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje" s reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000011. Projekt je realizován v rámci Operačního programu životní protředí, prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 2.1 - "Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek".

Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem, který vykonává úkony, delegované Ministerstem životního prostředí na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 - 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky ze dne 17. 6. 2015. Zlínský kraj získal dotaci ve výši 160 500 000 Kč. V rámci této dotace bude podpořeno min. 1080 výměn starých zdrojů tepla na nové nizkoemisní zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje.Zlínský kraj vyhlašuje 2. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, tzv. kotlíkových dotací.

Příjem žádostí bude zahájen 19. 4. 2017 od 8:00 hod.

Zásadní změny oproti 1. výzvě:

Žádost o poskytnutí dotace lze vyplnit a odeslat výhradně prostřednictvím elektronického formuláře.
Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva - výhradně biomasa nebo za tepelné čerpadlo.
Předkládání žádosti o dotaci probíhá ve dvou krocích:

Vyplnění a odeslání elektronického formuláře žádosti. Formulář žádosti včetně návodu na jeho vyplnění naleznete v dokumentech ke stažení na webu www.kr-zlinsky.cz.
Doručení žádosti o dotaci vč. příloh v listinné podobě (osobně, poštou či kurýrní službou) nebo do datové schránky Zlínského kraje. Žádost s přílohami musí být doručena nejpozději do 10 kalendářních dnů od data odeslání elektronického formuláře.

Zlínský kraj vyhlásil Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje. Blížší informace najdete v sekcích na webu www.kr-zlinsky.cz, případně můžete položit dotaz na email: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky: Ing. Petr Hasala (577 043 825), Ing. Petr Valášek (577 043 826), Ing. Marcela Kvapilová (577 043 828), Ing. Barbora Kubernátová (577 043 843), Ing. Kateřina Válková (577 043 838), Ing. Alena Trčková (577 043 834), Ing. Lenka Peterková (577 043 783).

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz
/har/

 

Vaše zkušenost

Vaše zkušenosti a komentáře

Pokud chcete přidávat Vaše zkušenosti, musíte být zaregistrovaní a přihlášení!

Dosud nebyla vložena žádná zkušenost! Buďte první!

ReklamaREKLAMA

Chci mít zde reklamu...

 

Počasí ve ZlíněPOČASÍ VE ZLÍNĚ

DNES počasí ZÍTRA počasí

Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2015 | Code by PCHweb