RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Učitelé by měli pracovat na svém rozvoji, pakliže totéž chtějí po dětech: Miroslava Knedlová

Učitelé by měli pracovat na svém rozvoji, pakliže totéž chtějí po dětech: Miroslava Knedlová

Miroslava Knedlová je pedagožka, která spolu s několika dalšími lidmi plánuje otevřít na Zlínsku první waldorfskou mateřskou školu. Má za sebou intenzivní školení v oblasti waldorfské pedagogiky, nedávno se vrátila z půlroční stáže ve Francii, kde se učila prakticky využívat prvky alternativní pedagogiky ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. V současné době studuje sociální pedagogiku ve Zlíně, eurytmii v Praze a Ostravě. Ráda cestuje, čte, učí se hrát na flétnu a na klavír.


Můžete stručně shrnout svoji cestu za waldorfským školstvím? Jak se zrodil nápad otevřít ve Zlíně waldorfskou mateřskou školu?

Moje první setkání s waldorfskou pedagogikou se uskutečnilo prostřednictvím mého přítele, který ji studoval a nyní učí na waldorfské škole v Olomouci. Pedagogika mě zajímala, začala jsem ji studovat při vysoké škole, v rámci tříletého intenzivního semináře pro učitele waldorfských škol v Ostravě. V průběhu těch tří let jsem také ochutnala jednoroční studium waldorfské léčebné pedagogiky v Praze. Chvíli jsem také studovala na Filozofické fakultě v Olomouci. Kvalita studia nebyla ale taková, jak jsem čekala, odhodlala jsem se to vzdát a začala jsem pracovat v oblasti volnočasové pedagogiky. V současné době dokončuji studium sociální pedagogiky na zlínské univerzitě, mám přerušené studium učitelství pro 1. stupeň základní školy v Brně.

Waldorfská pedagogika je mi velmi blízká, neumím si představit, že bych pracovala v jiné oblasti, v klasické škole, a zároveň že bych se měla odstěhovat ze Zlína. Říkala jsem si, že nezbývá, než školu ve Zlíně založit..

Nadšený pro waldorfskou pedagogiku byl ve stejné době také jeden manželský pár z Otrokovic, který si s myšlenkou otevřít podobné zařízení pohrával delší dobu. Sami měli děti chvíli ve waldorfské škole v Rusku a chtěli dopřát tuto výchovu i jiným dětem a jejich rodičům. Sešli jsme se již dříve, ale spolupráci jsme zahájili až zhruba před rokem a půl. Vzniklo občanské sdružení Přátelé harmonické výchovy. Poté jsme pořádali několik přednášek pro veřejnost v Otrokovicích a ve Zlíně a po mém návratu ze stáže ve Francii jsem ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati přednášela na některá témata k předškolní pedagogice.
Děti budou připraveny pokračovat i v tradiční základní škole

Na co se nejvíce rodiče na přednáškách ptali?

Především se ptali na specifické principy a metody, které se používají ve waldorfské pedagogice. Docela často měli obavu, jak je to s návazností, jak se děti uplatňují ve školství i v životě. Na to lze odpovědět, že jakákoli pedagogika je především otázkou každého jednotlivého učitele. Znamená to, že je třeba správně vyhodnotit danou situaci a pracovat s dětmi tak, jak vyžadují podmínky. Budu-li například sportovce připravovat na olympiádu, bude mu tato příprava k ničemu, neuskuteční-li se olympiáda. Stejně tak posiluji-li své dovednosti v oblasti sjezdového lyžování, s jakou jistotou pak budu stát na běžeckých lyžích, pokud mě na ně někdo postaví? Učitel musí aktivně přizpůsobovat svou pedagogickou činnost „realitě" a totéž musí dělat celá škola. Když vím, že ve městě není navazující waldorfská škola a dítě bude pokračovat ve škole tradiční, pak je rozumné zvolit vhodný kompromis a například předškoláky jednou za čas vyčlenit z kolektivu třídy, abychom jim zprostředkovali jistou přípravu na navazující systém.

Je ze strany rodičů dostatečný zájem o mateřskou školu, prováděli jste nějaký průzkum?

Píšu bakalářskou práci na téma zakládání waldorfských mateřských škol, kde reflektuji proces jejich vzniku. Měla jsem možnost dělat průzkumy s poměrně dobrou vypovídací hodnotou, ze kterých vyplynulo, že zájem je jak ze strany rodičů, tak ze strany širší veřejnosti. Vždy to však bude otázka finančních možností rodičů, ale také našich.

Občanské sdružení působilo již v minulosti při mateřském centru ve Zlíně - Malenovicích. Centrum bylo nedávno zrušeno, aktivity jsme přemístili do 54. budovy v areálu Svitu. Vlastní prostory zatím nemáme, rodiče na naše programy dojíždí z různých míst Zlínského kraje.

Momentálně je projekt v jaké fázi?

Podali jsme několik žádostí na Zlínský kraj, město Otrokovice na podporu různých aktivit, které mají prakticky předvést dětem i rodičům, co obnáší waldorfská výchova. Dotace bychom rádi získali i na předškolní zařízení, které bychom chtěli od září otevřít. Forma se bude odvíjet od prostor, pro které se rozhodneme.

Pokud se rodič rozhodne, že chce od září dítě dát do vaší waldorfské školy, může se už někde hlásit?

Od poloviny května je na stránkách www.harmonicka-vychova.cz otevřené diskuzní fórum, na kterém mohou dát najevo svůj názor a představu, kde by chtěli, aby byla školka umístěna. Na stránkách najdou kontakty, na kterých se mohou přihlašovat.

Máte už konkrétnější představu, jak bude vaše nové předškolní zařízení vypadat? Kolik plánujete otevřít tříd, přijmout dětí?

Vše se bude odvíjet od zájmu rodičů a také bude záležet na vybraných prostorách. Zařízení plánujeme jako nízkorozpočtové, protože rodiče si sami budou přispívat na provoz. V první fázi budeme fungovat jako soukromá školka, ale zároveň budeme usilovat o finanční podporu, zařazení do rejstříku škol a školských zařízení ve Zlínském kraji.

Finance na rozjezd nebudou malé. Odkud je chcete získat? Počítáte s vyšším počátečním vkladem od rodičů?

To není možné, není tolik rodičů, kteří by mohli zaplatit tak vysoké částky. Finance na rozjezd školky budeme muset hradit z vlastních prostředků, případně z dotací z kraje, nabízí se nám také možnost bezúročné půjčky od jednoho z rodičů. Je těžké odhadnout, v jaké částce se bude pohybovat pravidelný měsíční poplatek. Maximální výši chceme udržet na částce 4 tisíce za měsíc při celodenním provozu. Budeme se snažit ji srazit směrem dolů, jsme si vědomi toho, že spousta rodičů na tuto částku nedosáhne. Nabídneme také různé možnosti slev. Finance by rozhodně neměly být překážkou.

Varianta, kterou také zvažujeme, je otevřít zařízení ve Zlíně, pouze s dopoledním programem. Jsme připraveni přijmout i děti mladšího věku, od 2 let.

Pedagog musí být vhodným vzorem k napodobování

Jsou vaše učitelky připraveny na práci s tak malými dětmi? Podle jakých kritérií vy jako ředitelka budete vybírat zaměstnance?

Pro waldorfskou pedagogiku jsou důležité osobnostní předpoklady, vzdělání se dá kdykoli doplnit. Zatím jsme dvě, které splňujeme kvalifikační předpoklady. Další budeme přijímat podle počtu dětí, zájmu rodičů. Waldorfská pedagogika má jako jeden z hlavních principů nápodobu, proto je zásadní dobře hledat mezi pedagogy tak, aby byli vhodným vzorem k napodobování dětmi. Každého zájemce je vhodné si prakticky prozkoušet a pokusit se lépe poznat jeho morální a osobností kvality.

Čím se liší den ve waldorfské školce ode dne v běžné mateřské škole ?

Velice důležitý je rytmus, který dává dětem hranice, jistoty, které potřebují. Ten je dán v písních, říkadlech, hrách, uspořádání rytmu dne. Dítě přijde do školky, přivítá se s učitelkou, dětmi, následuje společné kreslení, volná hra. Vše má jasnou strukturu, děti se například podílejí na přípravě jídla, prostírají, uklízejí nádobí. To může být problém z hlediska hygieny, myslím si ale, že vše je řešitelné.

Waldorfská pedagogika je někdy možná odvážná, ale ví, proč co a jak dělá. Principy a metody mají svůj velký smysl v systému, nedají se vytrhnout a použít jinde.

Rytmus má i týden, v každém dnu je nějaká specifická společná aktivita. Jeden den v týdnu se peče chleba, kdy si děti samy namelou mouku, uhnětou těsto. Jindy se vyrábí müsli, maluje akvarelovými barvami, kde jde spíš o prožitek než o to, co namalují. Děti mají zvláštní předmět nazvaný eurytmie, který nahrazuje pohybovou výchovu. Děti se učí koordinaci pohybů, snad by se dal připodobnit k dramatické výchově. Ve Francii například každý čtvrtek rodiče donesou nějaké ovoce a děti připravují společně ovocný salát, v zimě polévku ze zeleniny.

Říkala jste, že metody jsou provázané, nedají se použít odděleně. Přesto, mohou se učitelky z jiných školek inspirovat a použít některé prvky ve svém prostředí, ve kterém se pohybují?

Určitě se mohou inspirovat v oblasti vlastního rozvoje. To je to první, co by měl učitel zvládat. Pokud chce, aby se dítě vyvíjelo a rostlo, musí jít příkladem. Možná to není vždy vidět na první pohled, ale děti to velmi dobře vnímají. Znamená to pracovat na sobě a nechtít to jen po dítěti.

Hlavním cílem waldorfské pedagogiky je výchova je svobodě

Kdyby za vámi přišel rodič a řekl, že by chtěl dítě od narození vychovávat podle zásad waldorfské pedagogiky, co byste mu na to řekla? Co to vlastně znamená vychovávat „waldorfsky"?

To bych mu pogratulovala k významnému rozhodnutí a popřála hodně štěstí, protože cesta je to náročná. Ale znamená to, že rodič si uvědomuje, že vychovávat dítě je velmi zodpovědné a pravděpodobně bych předpokládala, že se sám chce rozvíjet. I když během výchovy uděláme spoustu chyb, důležité je vychovávat děti s vědomím, že to dělám tak, jak to teď nejlíp dovedu a především s upřímnou láskou na pozadí veškeré výchovy. To je mnohdy podstatnější než dokonalá výchova.

A ty základní zásady?

Hlavním cílem je výchova ke svobodě. Někdy se to plete, lidé můžou mít pocit, že ve waldorfských školách je volný režim, žádná morálka, příliš mnoho svobody. Tak to není. Výsledkem má být svoboda. Když dítě vyroste, bude schopné samostatně individuálně se rozhodovat, bude mít otevřené široké možnosti, samo si bude vědomě si vybírat, jaké myšlení, filozofii, víru zvolí, kam se profesně bude ubírat. Cílem je rozvoj po všech stránkách.

Ke specifikům patří určitě to, že se používají přírodní materiály a učení nápodobou. Od 0 do 7 let se dítě přirozeným způsobem učí napodobováním. Dneska se na to hodně zapomíná a brzy se na dítě tlačí „dospěláckým" způsobem, aby rychle přemýšlelo naším - abstraktním, intelektuálním způsobem.

Pedagogika dětem dopřává, aby využily přirozené nápodoby co nejdéle tak, aby si zachovaly energii na jiné věci, rozvoj fyzického těla, orgánů, což vede k lepšímu zdravotnímu stavu. Využíváme pozitivního přístupu, nenastavujeme žádné zbytečné zákazy.

Vím, že nemáte ráda srovnávání s jinými alternativními směry. Ale co třeba Montessori? Na přednášce jste říkala, že tato pedagogika rozvíjí hlavně kognitivní stránku, mnohdy tlačí u dětí na výkon. Waldorfská pedagogika rozvíjí i jiné složky, jaké?

Nerada srovnávám nějaké systémy, zvlášť když jsem si vědoma toho, že waldorfskou pedagogiku studuji mnoho let a mám stále co dohánět.

Waldorfská pedagogika někdy možná jde na úkor informačních poznatků, které člověk získává ve škole. Ale dítě naopak získává velké, pozorovatelné morální cítění, sociální schopnosti, dovednosti, které děti v budoucím životě využijí. Zastávám myšlenku, že když se k nám dítě dostane v nějakých 3, 4 letech, trvá pak dalších zhruba 18 let, než projde systémem školství. Dneska jsou k dispozici nějaké informace, ale já nemůžu vědět, jak svět bude vypadat za 20 let. Co vím, že dítě skutečně využije a co pro něj bude přínosem, to jsou jeho osobní kompetence. Informace si vždycky někde dohledá, když umí hledat, přemýšlet v souvislostech.

Rodiče si musí sami zvolit, co jim vyhovuje. Pokud chtějí mít z dítěte spíše analytický typ, který umí rychle pojímat informace, myslím, že Montessori vzdělávání je pro ně vhodné. Naopak waldorfská pedagogika je pro ty, kteří jsou ochotni slevit a možná nemají zas tak „dravé" děti. Záleží hodně i na životním stylu rodiny.

Jak vás osobně obohatilo studium waldorfské pedagogiky, projevil se nějak její vliv ve vašem životě od té doby, co jste waldorfskou pedagožkou?

Projevil se hodně. Myslím, že budu dobře vybavená pro výchovu vlastních dětí. Určitě se od té doby stále dál vzdělávám a snažím se pracovat na svém rozvoji. Jsem si vědoma, že je to neustálý, možná nekonečný proces. V únoru jsem začala studovat eurytmii v Praze a Ostravě pod záštitou norimberské eurytmické školy. Můj život to velmi ovlivňuje, pozoruji u sebe velké změny, z nichž mohu zmínit například ty, které se vztahují k vnímání druhých, respektu vůči lidem a všem „tajemným" dějům přírody a světa vůbec.

Děkuji za rozhovor.

-----------------

Kontakt: Přátelé harmonické výchovy, o. s., J. Jabůrkové 1404, 765 02 Otrokovice, www.harmonicka-vychova.cz  

 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb