RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Povídání s Mgr. Vladislavou Bráblíkovou, ředitelkou DDM Astra

Povídání s Mgr. Vladislavou Bráblíkovou, ředitelkou DDM Astra

Dobrý den. O jaké pravidelné programy je v DDM Astra největší zájem?
Pravidelná činnost probíhá v zájmových útvarech, kterými jsou zejména kroužky, kluby a soubory. Každoročně u nás funguje více než 100 takových útvarů a pokrývají širokou oblast od techniky přes výtvarné činnosti, keramiku, společenské vědy, přírodovědu, ekologii, tělovýchovu, turistiku až například po práci na počítači. Zájem rodičů a dětí se vyvíjí, podléhá i určité „módnosti" a my na to svojí nabídkou reagujeme. Jsou však u nás i útvary přecházející na další generaci, třeba železniční modeláři, rybáři a radisté. V letošním roce máme nejvíce dětí v keramice, v rybářských a kynologických kroužcích, ve floorballu.

Nabízíte kroužky i pro předškolní věk?
Naší hlavní náplní je práce s dětmi školního věku, ale v určitém rozsahu poskytujeme prostor i mladším a starším věkovým skupinám. Předškoláci u nás mohou navštěvovat pohybové, výtvarné a hudební kroužky, velký zájem je i o keramiku. Zajímavý program spojený s cvičením jsme připravili pro děti a maminky na mateřské dovolené.

Máte v nabídce i nějaké programy pro veřejnost?
Máme, DDM Astra nepracuje jen s dětmi v zájmových útvarech, ale i s širší veřejností. Mateřským a základním školám nabízíme výukové programy, pořádáme sobotní akce určené mládeži i nepravidelné akce pro veřejnost. Informace o nich můžete získat prostřednictvím našeho nabídkového katalogu, informačních vitrín, letáků a magazínu města Zlína. Na řadu těchto akcí jsme získali dotaci z fondu mládeže a tělovýchovy, takže na ně mají děti volný vstup, tedy bez poplatků.

Zdravý životní styl dětí - co si pod tím představujete?
To je velmi široká otázka, ale většina lidí spojuje zdravý životní styl pouze s jídlem. Mezinárodní zdravotnická organizace WHO považuje zdraví za stav fyzického, psychického a sociálního blaha, a ono blaho nemůže být tam, kde něco důležité schází a škodlivé působí.
Proto za zdravým životním stylem dětí vidím především funkční rodinu, tu klasickou s mámou tátou a dětmi, ale i dnes stále rozšířenější neúplnou, tam to má pečující rodič o mnoho těžší. Patří sem i podnětné prostředí, které umožňuje rozvoj dětí, myslím tím nejen rodinu, školu a mimoškolní činnost, dnes se stává poněkud opomíjenou příroda, děti by měly být co nejvíc v přírodě. Důležité jsou i pozitivní vzory, ty formují děti pro budoucnost. Jsem ráda, že se můžeme na vytváření podmínek pro zdravý životní styl svým malým příspěvkem podílet.

Můžete prozradit novinky, plány v nabídce DDM Astra na rok 2007?
DDM Astra patří do resortu školství, my plánujeme víc na školní rok, než na ten kalendářní, tedy naše nabídka trvá. Pravidelná činnost je v plném proudu, nabídkové katalogy jsou k dispozici na našich pracovištích, informace je možní získat osobní návštěvou, telefonicky i e-mailem. Připravují se tábory se zajímavým programem na jarní a letní prázdniny a další akce, o kterých bude veřejnost informována. Na konci srpna a začátkem září budeme přijímat přihlášky do zájmových útvarů pro školní rok 2007 / 2008, na nové účastníky se již dnes těšíme.

Kontakty:
Astra DDM Zlín, pracoviště Tyršovo nábřeží 87 telefon 577 210 312
e-mail ddmzlin@volny.cz
Astra DDM Zlín, pracoviště Družstevní 4514 telefon 577 142 742
e-mail ddmastra@volny.cz

Je něco, co byste chtěla popřát čtenářům stránek www.rodinavezline.cz do nového roku?
Do nového roku přeji čtenářům dobré zdraví a prima využití volného času pro celou rodinu.

Připravila Janina Vodáková

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb