RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Rozhovor s Ing. Radkou Haškovou, konzultantkou Asistenčního centra na podporu podnikání žen

Rozhovor s Ing. Radkou Haškovou, konzultantkou Asistenčního centra na podporu podnikání žen

Dobrý den, paní Hašková. Proč by mělo být pro ženy užitečné konzultovat svůj podnikatelský záměr s Vámi, co konkrétně můžete svým klientkám nabídnout?
Pokud přijde do našeho centra žena s podnikatelským záměrem, snažíme se pro ni zjistit, jestli je podnikání ve zvoleném oboru pro ni reálné, jaká je v oboru konkurence, zda se na trhu uživí další firma a podobně. V další fázi zpracujeme takzvaný podnikatelský plán. Klientka v něm může obohatit svůj pohled o objektivní prvky. Podstatné také je, že pak už má naše klientka něco v ruce a může jednat dál, např. o půjčce s bankou. Na tomto místě bych chtěla zdůraznit, že v Asistenčním centru rozhodně nevytváříme podnikatelské záměry, ale snažíme se je pomoci realizovat. Může se stát, že v některých případech nedoporučíme klientce záměr realizovat.

Setkáváte se spíše s přeceňováním nebo podceňováním rizik spojených s podnikáním?
Jednoznačně s podceňováním. Řada klientek má tendenci nevidět věci v souvislostech, pustí se do své práce s elánem, ale dopředu neodhadne, co všechno je čeká a jaké jsou další okolnosti podnikání. Klientky se zaměří na svůj obor, ale podnikání má i všeobecné aspekty, např. dodržování mnoha právních a daňových norem.

Proč jste se zaměřili v projektu jen na ženy? Mají jiný přístup k podnikání a možnosti než muži?
Určitě - a není to jen naše zkušenost, ale zkušenost celoevropská. Koneckonců dokládá to i fakt, že Evropská unie zařazuje ženy v oblasti podnikání mezi znevýhodněné skupiny. Důvodů je celá řada. Co se týká rozdílného přístupu k podnikání, ženy jsou velice komunikativní a kladou velký důraz na intuici. To jim usnadňuje komunikaci se zákazníkem a ulehčuje porozumět jeho potřebám. Věta smazána. Z naší čerstvé zkušenosti víme, že ženy postrádají dostatek sebedůvěry. Jejich hlavními bariérami při vstupu do podnikání bývá často nedostatek odvahy, menší ochota riskovat a chybějící podpora ze strany rodinných příslušníků. Obecně nejrizikovějšími skupinami na trhu práce jsou absolventky škol, ženy po MD, ženy po padesátce a ženy se sníženou pracovní schopností.

Co kdyby se do vašeho asistenčního centra přišel poradit muž?
Snažily bychom se mu poradit stejně jako ženám, což se již stalo.

Kolik peněz ženy za konzultace zaplatí?
Díky financování projektu z evropských zdrojů a z rozpočtu ČR jsou veškeré služby klientkám poskytovány zdarma. Mezi služby, které Asistenční centrum nabízí, patří i odborné konzultace s daňovým poradcem, právníkem či ekonomem. Pořádáme semináře na různá témata týkající se začátků podnikání.

Poslední podstatná otázka - kde mohou ženy získat další informace?
Na adrese Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně, Vavrečkova 5262, tel. 573 776 004 (případně 573 776 001), Ing. Radka Hašková,

e-mail: radka.haskova@ohkzlin.cz nebo www.mapm.cz/equal

Děkuji za rozhovor.

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb