RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Vychováváme děti a rosteme s nimi - kniha Naomi Aldortové

Vychováváme děti a rosteme s nimi - kniha Naomi Aldortové

Vychováváme děti a rosteme s nimi kniha Naomi Aldortové
Od neshod a kárání ke svobodě, rozvoji a radosti.
Pro rodiče malých i velkých dětí.


Každý rodič by se s radostí navždy vzdal hubování, trestů a výhružek, jen kdyby věděl, jak bez těchto bolestných opatření zajistit, že jeho děti budou prospívat a zodpovědně jednat. Kniha ukazuje cestu, jak žít a porozumět dítěti, a to pak může naplnit své nejlepší předpoklady ne proto, že se vás bojí, ale proto, že to chce ze své vlastní svobodné vůle.
To jsou začáteční slova právě zmiňované knihy.

„Kýmkoli budeš, nic mě nezklame, nemám žádné představy o tom, jaký bys měl být či co bys měl dělat. Netoužím po žádných představách o tobě, chci tě pouze poznávat. Nikdy mě nemůžeš zklamat." Mary Haskell

Najdeme zde návody jak s dětmi komunikovat, přistupovat k nim s láskou. Důležitá je změna ne vždy vhodných stereotypů ve svém chování, které máme v sobě hluboce zakořeněny.
Spisovatelka, která je sama matkou a terapeutkou, věnuje kapitoly sebevyjádření, emocionální jistotě, samostatnosti, sebevědomí a již zmiňované lásce k dětem.

Malá „ochutnávka" z části knihy s názvem Rozvoj samostatnosti.
Dítě se cítí silné, když získává vlastní zkušenosti. Pokud ho „zachraňujeme" z určitých situací, které považujeme za „selhání", připravujeme ho o vlastní moc. Nepřekážejte dítěti a nechte ho starat se o své záležitosti. Možná bude muset něco vícekrát zopakovat, než se mu to podaří, ale buduje si tím svou sebedůvěru a víru ve vlastní síly. Opravdová síla přece není výsledkem nepřetržitých úspěchů, ale schopností překonávat neúspěchy a stále postupovat dál a dál. Mnoho rodičů nerado vidí, jak děti zažívají frustraci, a nechtějí je nechat dělat vlastní, zdánlivě nerozumná rozhodnutí. Předpokládají, že když pomohou dítěti, aby jeho úsilí vedlo k úspěchu, budují mu sebevědomí a uspokojení. Jenže sebevědomí může vzniknout jen ze sebe a ne odněkud zvnějšku. Nevyžádaná pomoc proto ve svém důsledku dítě uráží a ničí pocit vlastní síly a rozvoj sebevědomí.
Aby děti dokázaly jednou dělat zodpovědná rozhodnutí, musejí se trénovat. To neznamená, že se budete dívat, jak se dítěti hroutí jeho sny a plány nebo je ohrožena jeho bezpečnost. Můžeme dítěti ohleduplně poskytovat informace do té míry, do jaké je chce, a to tak, abychom se do jeho plánů nepletli. Když má potřebné informace a ví, jak na to, potřebuje si procvičovat své schopnosti a vybírat si vlastní cestu. Jsou to jeho pokusy a omyly, nemůže nikoho obviňovat nebo se cítit jako oběť, a potom i výhry jsou jen a jen jeho....

Knihu Vychováváme děti a rosteme s nimi spisovatelka píše s láskou a úctou, jak se zmiňuje v prvních řádcích.
/har/

 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb