RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Dny evropského dědictví proběhnou také ve Východní Moravě.

Dny evropského dědictví proběhnou také ve Východní Moravě.

Dny evropského dědictví (EUROPEAN HERITAGE DAYS, EHD), které probíhají celorepublikově od 8. do 16. září, jsou opět jedinečnou možností, jak nabídnout návštěvníkům něco jiného než jen běžnou prohlídku. Národním tématem letošního ročníku EHD je „Mladí památkám."

Hrad Buchlov
Jeden z nejstarších a nejkrásnějších hradů na Moravě, hrad Buchlov, zpřístupní o víkendu 8. a 9. září 2012 některé běžně uzavřené prostory. Pro návštěvníky připravila správa hradu otevření vyhlídky ze západní bašty na 2. hradním nádvoří. Návštěvníci se zakoupenou vstupenkou na vyhlídkovou věž budou mít možnost nahlédnout do hradní hladomorny na 3. hradním nádvoří a do starých kasáren. www.hrad-buchlov.cz

Zámek Buchlovice

V neděli 9. září 2012 bude vstup do areálu zámku a do zámeckého parku zdarma. V rámci návštěvy zámeckého parku návštěvník uvidí výstavu unikátní sbírky fuchsií, která v letošním roce slaví 30. výročí zpřístupnění a prezentování veřejnosti. www.zamek-buchlovice.cz

Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
Správa Arcibiskupského zámku v Kroměříži opět připravila bohatý program na Dny evropského dědictví.
V sobotu 8. září a v neděli 9. září 2012 bude možné absolvovat komentované prohlídky Květné zahrady zaměřené na obnovu zahrady a poznatky z probíhajícího archeologického průzkumu. Komentované prohlídky proběhnou v 10:00, 13:00 a 15:00 hodin a bude možné je absolvovat bez příplatku k základnímu vstupnému.

Dále se v sobotu 8. září 2012 můžete zúčastnit mimořádné komentované prohlídky „ Via metamorphosis". Tato speciální prohlídka zámeckým areálem v Kroměříži bude rozdělena do dvou částí. Během dopolední části návštěvník projde salou terrenou, Podzámeckou zahradou, zhlédne Tizianův obraz Apollo a Marsyas a bude seznámen s vybranými ukázkami z grafické a knižní sbírky. Odpolední část bude probíhat v Květné zahradě.

V rámci této prohlídky budou shrnuty poslední výzkumy, které zásadním způsobem odkrývají nejen ideové, ale i technické a zahradnické pozadí vzniku zámeckého areálu. Základní koncept zahrady a celého zámeckého komplexu, včetně saly terreny, vycházel z dobově nesmírně populárních Ovidiových Proměn a z neustálého poměřování a konfrontací umělecké složky s živou přírodou v nesčetných podobách a nuancích. V kroměřížském prostředí 17. století tak vyrostla velmi působivá a prokomponovaná raně barokní „Via Triumphalis" jako obdoba jednoho ze základních urbanistických, architektonických a v širším slova smyslu i reprezentativních prvků evropské kultury.

A v neděli 9. září 2012 proběhnou komentované prohlídky Podzámecké zahrady na téma Historie a obnova zahrady. Prohlídky proběhnou zdarma v 10:00, 13:00 a 15:00 hodin. Sraz zájemců u vstupu do Podzámecké zahrady v ulici Na Kopečku.
V neděli 9. září 2012 uvidí návštěvníci v rámci prohlídek historických sálů Arcibiskupského zámku vystoupení sboru Moravských madrigalistů. Moravští madrigalisté budou koncertovat v Manském sále. www.zamek-kromeriz.cz

Zámek Vizovice
V rámci Dnů evropského dědictví nabídne zámek ve Vizovicích v neděli 16. září 2012 prohlídky zámeckých interiérů rozšířené o běžně nepřístupné prostory. Trasa prohlídkového okruhu A, která představuje reprezentativní prostory, povede přes hudební kruchtu a oratoř do zámecké kaple. Prohlídky výběrové trasy B budou zase rozšířeny o návštěvu běžně nepřístupných depozitářů nábytku. www.zamek-vizovice.cz

Zdroj: http://www.vychodni-morava.cz

 

(tic)

 

 

 

Zdroj

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb