RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Seznamte se s Malou energetickou akademií. Probíhá i ve Zlínském kraji.

Seznamte se s Malou energetickou akademií. Probíhá i ve Zlínském kraji.

Malá energetická akademie

Soutěž, která je určena pro děti a mládež Jihočeského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Věk soutěžících je maximálně 17 let. V soutěžních skupinách smí být též dospělé osoby, vždy však musí být dodrženo pravidlo, že minimálně 80% je mladších 18 let. Výjimkou je rodina, kde může být „dospěláků" polovina.

Soutěžící se mohou registrovat na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz. Registrace je dokončena po obdržení potvrzovacího e-mailu od administrátora. Poté se mohou soutěžící přihlásit a soutěžit. Administrátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící nebo odpovědi, které jsou vulgární, rasistické a nesplňují podmínky účasti v soutěži.
Soutěžící musí být před zahájením soutěže registrováni.

Posláním soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad odpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času mladé generace.

Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií:
Jednotlivec
Malá skupina - od tří do devíti osob (parta, družina, rodina ...)
Třídní kolektiv - deset až třicet osob
Velká skupina - deset až třicet osob (oddíl, klub -organizace dětí a mládeže)

Soutěž Malá energetická akademie má 5 stupňů
. V každém stupni plní soutěžící zadaný úkol.
Zpracované odpovědi budou hodnoceny ve třech úrovních :
a) teoretické (kolik soutěžící zjistil informací o daném problému, jak odborně byl úkol zpracován),
b) praktické (jakým způsobem se soutěžící pokusil daný problém nějak vyřešit, týmová spolupráce, jak se soutěžící na řešení podíleli),
c) prezentační (způsob a zpracování prezentované odpovědi - video, fotografie, powerpointová prezentace, výtvarné dílko, báseň...).

Za každou úroveň zpracování lze získat 0 až 3 body, (za teorii maximálně 3 body, za praxi maximálně 3 body a za prezentaci také maximálně 3 body). Celkem tedy za splnění jednoho úkolu může získat soutěžící maximálně 9 bodů.
Každý jednotlivý stupeň je dílčí soutěží o hodnotné ceny věnované firmou E.ON. Tyto stupně slouží k tomu, aby se soutěž rovnoměrněji rozdělila do činnosti oddílů, klubů, rodin a vyplnila jim tak čas v průběhu školního roku.
Do soutěže je možno vstoupit kdykoliv v jejím průběhu.

Jednotlivé stupně akademie budou vyhodnocovány komisí administrátorů. Nejlepší účastník v každém stupni bude odměněn zajímavou cenou. Hlavní cenu získá soutěžící, který se zúčastní všech pěti stupňů a získá nejvíce bodů, při shodě bodů rozhodne o vítězi losování.

VÝHRY:

Jednotlivec, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 6.000,- Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč, jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 2.000,- Kč.
Malá skupina a Třídní kolektiv, který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč.
Velká skupina, která získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 25.000,- Kč, velká skupina s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 15.000,- Kč, velká skupina s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 10.000,- Kč.

Předání hlavních cen proběhne na Bambiriádě 2013.

Vítěze budeme před vyhlášením kontaktovat a budeme s nimi konzultovat výběr věcné ceny.


Věříme, že vás soutěž zaujala a že si užijete při plnění úkolů spoustu radosti a taky získáte nové vědomosti.

(tic)

 

 

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb