RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Noc kostelů na Zlínsku se opět blíží.

Noc kostelů na Zlínsku se opět blíží.

Zlín, 9. 5. 2013 - V pátek 24. května 2013 proběhne v mnoha kostelech, modlitebnách a kaplích na Zlínsku 5. ročník Noci kostelů. Cílem akce je seznámit návštěvníky kostelů s kulturní a společenskou hodnotou kostelů a s myšlenkami křesťanství. Tentokráte se u 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu bude připomínat také význam věrozvěstů Cyrila a Metoděje a dále také 400. výročí od posledního vydání Bible kralické.

Otevřené budou kostely nejen v krajském městě Zlíně, ale také ve Fryštáku, Hvozdné, Lhotě u Malenovic, Zlíně - Malenovicích, Tečovicích, Otrokovicích, Štípě a Vizovicích. Dále také v Pozlovicích a Slavičíně. Nově se letos připojí také evangelický kostel v Zádveřicích - Rakové a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově. Noc kostelů se samozřejmě bude pořádat ve stejný den také v okolních okresech a v celé ČR, stejně jako v Rakousku, Estonsku, Slovensku a v Nizozemí. Akce se zúčastňuje nejen římskokatolická církev - svůj kostel či modlitebnu otevře v okrese Zlín také církev českobratrská evangelická, řeckokatolická, starokatolická a adventisté sedmého dne. Pro kostely na území zlínského a vizovického děkanátu proto opět vznikla koordinační ekumenická skupina, která se zaměřuje na zajištění hladkého průběhu Noci kostelů, její propagaci a společnou koordinaci. Samozřejmostí bude také oblíbený poutnický pas, do kterého návštěvníci mohou sbírat razítka. Programy jednotlivých kostelů a další informace o Noci kostelů lze získat na www.nockostelu.cz.

Na všech místech se chystá zajímavý program. Pro návštěvníky jsou připraveny hudební, pěvecké a varhanní koncerty, komentované prohlídky kostelů, přednášky, čtení z Bible, projekce videí a fotografií, výstavy a rukodělné aktivity. Návštěvníci si budou moci projít kostely a podívat se do míst, kam se běžně nedostanou, např. na věž nebo do podzemí. Mohou nahlédnout do starých kronik a matrik nebo se zúčastnit modlitebních chvilek, adorací, někde dokonce komentovaných bohoslužeb. Koho nezaujme nic z této nabídky, může si jen tak vychutnat atmosféru setmělého nočního kostela. V letošním roce je novinkou vypravení autobusu, který některé z kostelů objede a zájemci se tak mohou zdarma podívat i tam, kam by se jim třeba jet nechtělo. Autobus financuje Statutární město Zlín a pojede po trase Zlín - Malenovice - Tečovice - Jižní Svahy - Štípa - Zlín. Záštitu nad akcí již převzali kromě hejtmana Zlínského kraje také primátor města Zlína a starostové některých obcí.

Organizátoři Noci kostelů jsou vedeni přáním rozsvítit nejen světla všech kostelů, ale také světlo v srdcích návštěvníků, aby ho všichni v sobě odnesli ostatním.

I přes obecnou nevoli občanů k církevním restitucím a církvím obecně každoročně celorepublikově i na Zlínsku stoupá návštěvnost. Při Noci kostelů 2012 bylo v ČR již otevřeno více než 1200 kostelů a modliteben a proběhlo více než 400 000 návštěvnických vstupů. Letošním mottem je citát ze Zachariáše 14,7: „Potom už nebude den ani NOC, ale v čase večera bude světlo."

Podrobnější informace:
Mgr. Jiří Vlček (koordinátor Noci kostelů pro Zlín a okolí) - tel.: 605 583 112 - wehu@centrum.cz

 

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb