RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Zlín bude mít další třídy ve školkách. Už v březnu.

Zlín bude mít další třídy ve školkách. Už v březnu.

Zlín - O dalších 46 míst se rozrostla kapacita mateřských škol, které zřizuje město Zlín. V průběhu března se otevřou dvě nové třídy v objektu Nad Ovčírnou, který i v minulosti sloužil k výchově a vzdělávání dětí předškolního věku.
Prostory školky jsou zcela nové. "Místnosti jsou moderně a vkusně vybavené a splňují přísné hygienické nároky. Děti budou moci využívat i přilehlou zahradu, která ještě na jaře projde úpravami a bude doplněna o herní prvky," sdělil primátor města Miroslav Adámek, do jehož kompetencí patří školství. Dodal, že v areálu školy je parkoviště.
Kapacita školek zřizovaných městem se v posledních letech zvyšuje pravidelně. Například v roce 2010 disponovaly 81 třídami, do kterých chodilo 2 167 dětí. Nyní, po otevření objektu Nad Ovčírnou, je v městských školkách 89 tříd, které může navštěvovat 2 365 dětí.
Z hlediska zařazení budou patřit třídy v objektu Nad Ovčírnou pod MŠ Zlín, U Dřevnice 206.


Pravidla pro podávání žádostí o předškolní vzdělávání v Mateřské škole, Nad Ovčírnou V č.p. 1591 ve Zlíně.

1. Žádosti budou přijímány dne 17.února 2014, v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.
v budově Mateřské školy, Nad Ovčírnou V č.p. 1591 ve Zlíně.

2. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce dítěte. Formulář žádosti a potvrzení od lékaře bude ke stažení na www.ms-louky.info.

3. S sebou je nutné přinést občanský průkaz nebo jiný doklad o identifikaci zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněnou žádost, potvrzení od lékaře.

4. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány pouze děti splňující podmínku § 50, zákona č.258/2000 Sb.
Jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

5. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ. V případě vyššího počtu přijatých žádostí o předškolní vzdělávání v mateřské škole než je volných míst, postupuje ředitelka podle předem stanovených kritériích. Kritéria stanovuje ředitelka MŠ a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (na webových stránkách školy). K předškolnímu vzdělávání se dle školského zákona přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

6. Při podávání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zákonný
zástupce dítěte obdrží registrační číslo dítěte. Seznam přijatých dětí pod registrační-
mi čísly bude zveřejněn do 30 dnů způsobem v místě obvyklým (vyvěšením na
vstupních dveřích mateřské školy a na webových stránkách školy). Zákonným
zástupcům nepřijatých dětí bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí doporučenou
poštou.

V případě dalších dotazů kontaktujte ředitelku školy: PhDr. Ivanu Vymětalovou, telefon 607 536 960, email: ms_louky@quick.cz.

Zdroj: www.zlin.eu

(str)

 

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb