RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Otrokovická průmyslovka buduje vědeckotechnický park.

Otrokovická průmyslovka buduje vědeckotechnický park.

Velký milník čeká naše regionální školství v září letošního roku. V areálu Střední průmyslové školy Otrokovice otevřou vědeckotechnický park Experimentárium. Projekt zaměřený na podporu přírodovědného a technického vzdělávání realizuje škola od roku 2013. V současné době probíhá dokončení stavebních prací a postupné vybavení odborných učeben nábytkem a technikou.
Věda je všude. Řídí náš každodenní život, včetně toho, co jíme, jak bydlíme, pracujeme, trávíme volný čas. „Pochopení těch nejjednodušších věcí, jako je například fungování primitivních strojů v práci člověka, porozumění živé vodě v chemii a dalších, není možné bez znalosti fyziky, chemie a biologie. Bez využití moderních technologií bychom žili stále v době kamenné. V Experimentáriu se děti budou učit prostřednictvím prožitků, přesně ve stylu principů Jana Ámose Komenského, jehož výročí narození slavíme právě dnes. Autoři expozic kladou při přípravě výukového prostředí důraz na přímou zkušenost žáků, uplatnění v praxi podle zásad názornosti, aktivnosti, systematičnosti a soustavnosti.", vysvětlil ředitel Libor Basel, s nímž jsme hovořili o připravovaných aktivitách pro děti.
Co je hlavním smyslem tak velkého projektu na podporu vědy a techniky v našem kraji?
Jak jsem již zmínil, budujeme Experimentárium, prostorově se jedná o čtyři patra jedné z našich budov pro teoretické vyučování v areálu na Štěrkovišti. Chceme motivovat žáky základních škol, aby se zajímali o studium technických a přírodovědných oborů, ukázat jim, jak může být věda zajímavá, interaktivní, hravá.

V Experimentáriu se děti přesvědčí, jak může být věda zajímavá, interaktivní a hravá

Říkal jste interaktivita a hravost, ještě nějaká přidaná hodnota? Projektů na podporu technického vzdělávání máme celou řadu, a to po celé republice.
Nejdůležitější je podle mě interaktivita podle hesla „hraj si a poznávej". Existují projekty, kdy prezentujeme moderní technologie ukázkami CNC strojů, které něco obrábí, ukazujeme provoz 3D tiskárny atd. To jev pořádku, ale žáci si na to tzv. „nesáhnou". My jsme chtěli projekt zaměřit jinak, aby děti měly vlastní prožitky a zážitky. Už i ten název napovídá, že budou experimentovat, zkoušet si, vytvářet, vyrábět, samy si tisknout.
Na co se mohou návštěvníci těšit? Co všechno najdou v odborně zaměřených učebnách Experimentária?
Připravujeme osm expozic, které jsou zaměřené na fyziku, chemii, biologii a které budou dohromady dávat ucelený komplet. Jsme chemickou průmyslovkou, která má jedny z nejlépe vybavených laboratoří v celém kraji, a právě ty využijeme v odborné práci s dětmi. Biologickou expozici jsme se snažili zaměřit na člověka, porovnání se strojem, smysly člověka, zajímavé oblasti ze světa kriminalistiky, forenzní techniky, otisky prstů a další. S tím souvisí fyzikální expozice věnované mechanice a jednoduchým strojům, využití energii a elektřině a magnetismu. V další expozici, která jediná je více demonstrační částí, najdou žáci obráběcí stroje. Smyslem je zajímavým způsobem ukázat základní principy obrábění a probudit kladný vztah k technice. V poslední expozici chceme ukázat moderní technologie v domácnosti, se kterými žáci přichází běžně do styku. Jedná se o věci, které je zajímají a v životě se s nimi budou dál potkávat. Předpokládám, že si mnozí z nich budou jednou stavět vlastní domy, budou uvažovat o tepelných čerpadlech, solárních panelech a dalších technologiích. Chceme v žácích vzbudit zájem dozvídat se novinky z oblasti nových trendů v ekologii.

Špičkové vybavení a atraktivní doprovodné aktivity nadchnou malé i větší návštěvníky

Zmínil byste některé konkrétní exponáty, které žáci v Experimentáriu najdou?
Prakticky největší investicí je elektronový mikroskop, který bude sloužit všem expozicím. Pomocí mikroskopu můžeme zkoumat v rámci biologie lidské vlasy a jiné biologické vzorky, ale dokážeme ho použít například i ve strojařině při zkoumání vlastností materiálů a demonstrovat, že i miniaturní trhlina může mít fatální důsledky. Při využívání tak velké investice chceme úzce spolupracovat s vysokými školami a regionálními firmami.
Budeme mít vlastní autodráhy a funkční model železnice. Nebudou to ovšem pouze hračky. Pomocí autodráh chceme zábavnou formou měřit rychlost a zrychlení, demonstrovat odstředivou sílu. Na modelu železnice chceme ukázat logistické systémy, přes počítač programovat dráhu vlaku, ovládat interaktivní výhybky. Všechny tyto aktivity směřují k nenásilnému vzdělávání v oblasti techniky.
Jako další bych zmínil 3D tiskárnu, skener, řezací plotter. Jedná se o podpůrné stroje pro vznik exponátů, které ale chceme rovněž ukazovat a co nejvíce aktivně zapojit děti. Při exkurzi si samy například vyřežou vlastní samolepku, udělají nažehlovací potisk na triko, na 3D tiskárně vytisknou ježka v kleci a podobně.
Jaké konkrétní aktivity chystáte pro školáky, kteří k vám přijedou z různých míst z našeho kraje?
Každá z osmi expozic, které budou žáci navštěvovat, má svůj dlouhodobý úkol, na kterém žáci bádají a na závěr zpracují, vyhodnotí a prezentují před ostatními. Vyučování pomocí problému motivuje hledat cesty, jak jej vyřešit. Příkladem je modelová situace v expozici Obráběcí stroje, kdy jsou děti členy posádky vesmírné lodi, pokazí se jim důležitá součástka a ony mají navrhnout, z jakého materiálu a na jakých strojích by se měla vyrobit nová. Jaké jsou výhody a nevýhody použití například plastu nebo kovu. Až je součástka vyrobena, může být prozkoumána pod elektronovým mikroskopem. V chemii podle námětu pohádky ze Zlatovlásky děti budou zjišťovat, co je živá a mrtvá voda, jak ji využít.
V budově Experimentária budeme mít 3D kino, kde chceme promítat vědeckopopulární filmy zaměřené na přírodovědu, vědu a techniku. Tento prostor bude zároveň sloužit jako přednáškový sál, kde budeme zvát významné vědecké osobnosti. V letošním roce máme například pozvaného doktora Grygara, který je známým popularizátorem vědy u nás.
V neposlední řadě bych rád zmínil exkurze, kterých se tito žáci zúčastní a které jim umožní lépe porozumět zkoumanému problému. V plánu je vědeckotechnické muzeum v Praze, antropologické muzeum v Brně, IQ park v Liberci, interaktivní expozice U6 ve Vítkovicích a další.
Plány do budoucna? Natáčecí studio, fotoateliér, internetové vysílání po vzoru úspěšných evropských škol

Pamatujete v projektu také na žáky středních škol?
Všechny expozice budou v různých modifikacích využitelné i pro výuku našich žáků. Kromě toho mámě v rámci projektu čtyři kroužky, chemický, přírodovědný, technický, kde si žáci pod vedením učitelů vyrábějí modely aut, letadel, dokonce i funkční model automobilu, krásného kabrioletu, který bude homologovaný a schopný vyjet na silnici se svojí vlastní SPZ. Když vidím obrovský zájem žáků, vím, že naše činnost má smysl. Nestává se často, aby žáci učebních oborů autoelektrikář, karosář zůstávali na dílně po vyučování, sami si sháněli instruktážní videa, porovnávali svoji práci s profesionály, živě mezi sebou diskutovali a hledali všechny možné způsoby, jak mít detaily co nejprecizněji vyrobené.
Do budoucna plánujeme přidávat další expozice, chceme mít vysílací studio, natáčecí studio, kde bude k dispozici kamera, plátna, osvětlení a také fotoateliér. Pomocí moderních dostupných technologií si žáci můžou zkoušet vlastní internetové vysílání. Tato aktivita mě inspirovala při studijním pobytu v Barceloně, kde podobným způsobem některé špičkové školy fungují.
Kdy zahájí Experimentárium svou činnost?
Slavnostní otevření plánujeme na začátek září letošního roku a chceme, aby od samotného začátku bylo v plném provozu a sloužilo žákům základních i středních škol.

Zdroj: www.zkola.cz

(str)

 

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb