RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Bílé kontejnery na sběr starého šatstva a oděvů už i ve Zlíně!

Bílé kontejnery na sběr starého šatstva a oděvů už i ve Zlíně!

Zlín - Odbor životního prostředí Magistrátu města Zlína ve spolupráci se společností REVENGE, a.s. zahájil realizaci projektu na sběr starých oděvů, textilu a obuvi ve Zlíně prostřednictví speciálních sběrných kontejnerů.
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva, což činí za celé město ca 1150 tun odpadu, pro který se doposud těžko hledalo jeho další využití. Většinou tento odpad proto končil v popelnicích a následně na skládce. Jako zatím jedinou, ekonomicky a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy vrací zpět lidem pro opětovné použití. Společnost REVENGE a.s. komodity tohoto typu sbírá, třídí, recykluje a obchodně realizuje na trzích celého světa. V České republice je prakticky jediný odběratel a zpracovatel starého šatstva, který řeší danou problematiku tímto inovativním způsobem komplexně.
Občané mohou odložit nepotřebné šatstvo, textil a obuv do kontejnerů a touto cestou se podílet na snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládku.

Seznam míst umístění kontejnerů na sběr starého textilu:

1. Cigánov parkoviště Sokolská křižovatka Sokolská a Na Výsluní
2. Malenovice Tř. Svobody před 11. základní školou
3. Malenovice Zahradní ve sběrném dvoře
4. Malenovice Masarykova u nádob na třídění před kinem
5. Malenovice Brigádnická u zastávky mobilního svozu odpadů
6. Zálešná Zálešná II ve sběrném dvoře
7. Kúty Havlíčkovo nábřeží 4. a 5. základní škola
8. Podhoří L. Váchy 498 u nádob na třídění
9. Kvítková Kvítková na parkovišti pod hotelem Sole
10. Jižní Svahy Okružní před I. segmentem
11. Jižní Svahy Křiby u základní školy
12. Mladcovská Pod Babou u nádob na třídění
13. Štípa Mariánské náměstí u základní školy

Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ
Zdroj: www.zlin.eu

(str)

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb