RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Nový webový portál o inkluzivním vzdělávání nabízí rodičům on-line poradnu

Nový webový portál o inkluzivním vzdělávání nabízí rodičům on-line poradnu

Spektrum - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje realizuje v období od října 2014 do června 2015 projekt, který má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o inkluzivním vzdělávání v České a Slovenské republice. Nový webový portál www.spektrumzl.cz nabízí rodičům informace o organizacích zabývající se inkluzí ve Zlínském, Trnavském a Trenčínském kraji. Na webu můžou také využít on-line poradnu, ve které zkušený psycholog zodpoví otázky týkající se začlenění dětí s postižením nebo znevýhodněním do běžného kolektivu.

V rámci projektu „Cílené zařazení dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) do přirozené vrstevnické skupiny" byly také podpořeny děti a mládež, které se účastnily programů s využitím speciálních metod a pomůcek. Vedoucí projektu, pan Pavel Zbořil, dodal: „Inovativní metody a pomůcky napomohly zlepšení obtíží celkem 16 dětí z České a Slovenské republiky. Děti nejčastěji používaly hudební nástroje, hrací stavebnice LEGO na zlepšení soustředěnosti a jemné motoriky, výpočetní techniku a multisenzorické pomůcky."

Ze Zlínského kraje doporučujeme tyto instituce, které se inkluzí zabývají, a s dětmi se SVP pracují: Spektrum preventivních programů Kroměříž a FOD Kroměříž, Středisko výchovné péče Valašské Meziříčí, o.s. Za sklem a Středisko volného času Klubíčko ze Zlína. Více informací o organizacích získáte na výše uvedené adrese.

Pedagogové a psychologové z České a Slovenské republiky diskutovali nad tématem na společném setkání, které proběhlo od 10. - 11. 4. 2015 v Povážské Bystrici. Příklady dobré praxe z České republiky připomněla paní PhDr. Cruzová. Mimo jiné popsala terapii zvanou Psychobalet využívající pohybových technik při práci s klienty s poruchami chování.

Prostřednictvím stáží cílil projekt také na zapojení mladých sociálně znevýhodněných lidí do činnosti organizací. Zájemci o stáž mohli vycestovat do sousední republiky a podílet se na akcích po dobu 14 dní, kterých se účastní i děti se SVP. Mohli si vyzkoušet na vlastní kůži chod organizace a dokumentovat její aktivity. Stážisté se tak v průběhu stáží zapojili např. do pořádání akcí pro veřejnost, aktualizování webu aj.

Ve Zlíně dne 29. 6. 2015

TZ poskytla Michaela Pokorná

(tic)

 

 

Mapa webu | Vypnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb